sameneruit
Wie is Dirk?
 

 

Hoe ga ik eigenlijk te werk? Coaching is een bekende en praktische psychologische techniek op basis van intermenselijke gesprekken. Als je een probleem hebt en er niet meer alleen uitkomt, kan ik je helpen om beter met de situatie om te leren gaan en/of het probleem op te lossen. In doelgerichte, gestructureerde gesprekken vindt je samen met mij een uitweg zodat je nieuwe mogelijkheden ziet en je weer vrijer door het leven kunt gaan.

Een coach luistert, voelt met je mee en steunt je door diepgaande gesprekken. Daarnaast zal hij door middel van vragen (gericht op verduidelijking) proberen het probleem beter in beeld te krijgen. Hierdoor krijg je inzicht in je eigen mogelijkheden. In de open vertrouwensrelatie zoek je met de counselor samen naar oplossingen, naar je gewenste richting en doel en wordt een actieplan gemaakt om het gestelde doel te realiseren. 

Creativiteit is hier het uitgangspunt! gesprekken, activiteiten, opdrachten, participerende observaties, tekenen, …

 

Dirk De Ryck

 

 

 

Dromen we niet allemaal van een mooie toekomst? Hoe kom je er toe?

Ik geloof sterk dat mensen zelf veel kunnen doen om een gewenste situatie in de toekomst te bereiken. Ik geloof in de kracht die mensen bezitten om zelf hun doelen na te streven. Mijn visie op dit toekomstgerichte denken geeft een sfeer van positiviteit weer, die een win-win situatie beoogt. Verder ben ik er van overtuigd dat niet elke problematische gedachte of gebeurtenis dient te worden aangepakt door een interventie van therapeutische en/of medische aard. Evenzeer ben ik er van overtuigd dat er naast de traditionele hulpverlening nood kan zijn aan veranderings-, toekomst- en/of oplossingsgerichte begeleiding, coaching 

Ik meen dat ik met mijn eigen ontwikkelde stijl mensen kan helpen opdat ze zelf een positievere, zinvollere invulling kunnen geven aan hun leven. Mijn doel is om (vooral) vanuit de methodiek van het oplossingsgericht werken( OG), acceptence and commitment therapy (ACT) en de positieve psychologie mensen bij te staan in hun veranderingstraject.

Ik tracht de focus op het probleem om te buigen naar wat u hiervoor in de plaats wil. Op een gelijkwaardige manier probeer ik met u een pad te bewandelen op een manier die mogelijk maakt dat u er stapsgewijs beter van wordt, wat dat ook moge zijn. Samen een oplossing zoeken, centraal hierbij staat het ontwerpen van de gewenste situatie in de toekomst.